Korzystanie z coachingu systemowego, a w szczególności z metody ustawień systemowych przynosi liczne korzyści dla lidera, członków zespołu oraz dla samej organizacji.

Poniżej podzielimy się kilkoma z najczęściej spotykanych i z naszej perspektywy najistotniejszymi korzyściami, które regularnie obserwujemy w naszej praktyce biznesowej.

1.    IDENTYFIKACJA STYLU ZARZĄDZANIA – ODKRYWANIE SIEBIE JAKO LIDERA

Podczas sesji lider ma możliwość odkrycia swojej tożsamości jako przywódca, pod warunkiem, że wyrazi gotowość do tego procesu.

Coach będąc w roli przewodnika, prowadzi Klienta poprzez pytania, które pozwalają mu odkryć swoje preferencje, oczekiwania wobec zespołu i samego siebie, swoich wartości i talenty. 

Podczas tego procesu lider ma okazję również przenikliwie spojrzeć na swoje reakcje na różne sytuacje oraz podejmowane decyzje i poddać je analizie, czy aby na pewno dotychczasowe działania są najbardziej wspierające zarówno dla niego jak i dla członków swojego zespołu. Ta głęboka autorefleksja zezwala liderowi lepiej zrozumieć i zidentyfikować swój styl zarządzania oraz uzyskać większą świadomość, w jaki sposób jego styl przywództwa wpływa na pracowników oraz efektywność zespołu. 

W momencie, gdy lider wyrazi gotowość do tego, aby wdrożyć zmiany w pewnych aspektach swojego stylu zarządzania, ze wsparciem coacha, w bezpiecznym środowisku może opuścić dotychczasowe znane schematy i eksplorować nowe podejścia oraz techniki zarządzania. Dzięki temu zabiegowi, lider kreuje elastyczne i dopasowane do różnych kontekstów styl przywódczy, który pozwala na zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb zespołu.

2.    ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW MIĘDZY WSPÓŁPRACOWNIKAMI

Umiejętność zarządzania konfliktami niewątpliwe stanowi jedno z kluczowych cech przywódcy, jednak konflikty, które są nieuniknione w miejscu pracy mogą stanowić niejednokrotnie wyzwanie, które wymaga przemyślanych i efektywnych strategii rozwiązywania.

Konflikty, choć są naturalną częścią współpracy, w przypadku niewłaściwego zarządzania nimi, mogą destrukcyjnie wpływać na atmosferę oraz wydajność zespołu. Coaching systemowy, a w szczególności metoda ustawień systemowych doskonale sprawdza się jako narzędzie wspierające organizację w efektywnym radzeniu sobie z konfliktami, budując zdrowsze i bardziej harmonijne środowisko pracy.

Przede wszystkim konstelacje umożliwiają identyfikację korzeni konfliktu poprzez dogłębne przyjrzeniu się i rozpoznaniu źródła napięć oraz zrozumieniu różnic i perspektyw zaangażowanych stron. Umożliwienie zgłębienie się w perspektywie drugiej osoby tworzy grunt do budowania empatii i zrozumienia, które są kluczem do znalezienia kompromisu i skonstruowania rozwiązania, które przywróci harmonię w relacjach.

Jest to również okazja, aby poddać analizie jakie interakcje zachodzą pomiędzy poszczególnymi osobami, jakie są sposoby komunikowania się oraz jak wygląda dynamika tej relacji. W ten sposób można wykryć powtarzające się wzorce, które mogą być przyczyną powstawania konfliktów. Rozpoznanie tych głębszych przyczyn niezgody jest kluczowe, ponieważ umożliwia to zrozumienie, że to, co na pierwszy rzut oka wydaje się być problemem powierzchownym, w istocie jest tylko symptomem ukrytych napięć wynikających z wielu nieporozumień i niewłaściwych rozpoznanych intencji.

3.    WYKORZYSTYWANIE POTENCJAŁU I TALENTÓW PRACOWNIKÓW

Ustawienia systemowe pozwalają w bezpiecznej przestrzeni przyjrzeć się sobie i / lub członkom swojego zespołu pod względem posiadanych zasobów. Wielokrotnie dokonuje się odkryć, nieuświadomionego do tej pory potencjału. W przypadku, gdy z sesji korzystają bezpośrednio pracownicy organizacji, a nie tylko przełożeni, można uzyskać wiele wartościowych informacji na temat umiejętności, talentów i aspiracji zawodowych poszczególnych osób. To z kolei pozwala dopasować zadania, projekty oraz role w organizacji do konkretnych pracowników, co wzmacnia ich poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy.

Takie podejście umożliwia firmom budowanie silnych zespołów, w których każdy pracownik wykorzystuje w pełni swoje talenty i może osiągnąć poczucie spełnienia. Omówione wyżej podejście do zarządzania ludźmi kształtuje środowisko pracy, w którym innowacyjność i zaangażowanie w realizacji celów idzie w parze.

4.    PLANOWANIE STRATEGICZNE W ORGANIZACJI

W dzisiejszym środowisku biznesowym, które jest bardzo dynamiczne, utrzymanie się wśród konkurencji wymaga umiejętności strategicznego myślenia, elastyczności oraz zdolności do adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.

Planowanie strategiczne to proces nie tylko określenia celów i kierunków rozwoju firmy, ale również analizy posiadanych obecnie zasobów, zagrożenia oraz przewidywanie przyszłych możliwości rozwoju bądź reakcji na nadchodzące wyzwania. Coaching systemowy, poprzez swoje zaawansowane narzędzia, w tym metody ustawień systemowych, wprowadza niekonwencjonalne podejście do tego procesu.

Jednym z głównych aspektów, w których konstelacje przyczyniają się do optymalizacji planowania strategicznego jest wspomniana wcześniej analiza obecnych zasobów organizacji. Poprzez metaforyczne ustawienie elementów systemu, takich jak zespoły, działy czy projekty, można lepiej przyjrzeć się i zrozumieć ich wzajemne oddziaływanie. Przykładowo, lider zespołu za pomocą tej metody może zobaczyć, jakie potencjalne zmiany w składzie jego zespołu, mogą wpłynąć i w jaki sposób na jego wydajność i dynamikę.

Kolejny kluczowy krok w budowaniu spójnej i efektywnej strategii jest precyzyjne zdefiniowanie celów, dbając przy tym, aby były spójne z misją firmy oraz odpowiednio dostosowane do obecnych zasobów i możliwości organizacji. 

Inny również istotny aspekt planowania strategicznego jest przewidywanie przyszłych możliwych szans i zagrożeń. Metoda ustawień systemowych pozwala na symulację różnych scenariuszy rozwoju firmy oraz ocenę ich potencjalnych skutków. Testowanie różnych ustawień, które symbolizują alternatywne rozwiązania pozwala na eksplorowanie dostępnych możliwości i przyjrzeniu się, które z nich potencjalnie przyniosą najlepsze rezultaty. Pozwala to firmom eksperymentowanie z innowacyjnymi rozwiązaniami w bezpiecznym środowisku zanim zdecydują na wdrożenie nowych rozwiązań w rzeczywistości.

Coaching systemowy: fundament sukcesu w efektywnych organizacjach 

Coaching systemowy to potężne narzędzie wspierające budowaniu efektywnych organizacji i zespołów, w których członkowie potrafią efektywnie komunikować się i współpracować. Ma istotny wpływ na rozwój liderów, umożliwiając im lepsze zrozumienie potrzeb swoich pracowników oraz skuteczne przewodzenie nimi. Co więcej, coaching systemowy istotnie przyczynia się do budowania kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, wspierająca rozwój i dobre samopoczucie wszystkich pracowników.

Coaching systemowy umożliwia również firmom lepsze dostosowanie się do zmian i dynamicznego otoczenia biznesowego. Dzięki spojrzeniu systemowym, organizacje mogą szybciej identyfikować potencjalne zagrożenia i szanse wynikające z zmian, a także tworzyć efektywne strategię adaptacji.

Gdy firma skrupulatnie uwzględnia wszystkie aspekty, o którym wspomniano wyżej, nie sposób nie stwierdzić, że organizacja staje się gotowa do zmierzenia się z każdym wyzwaniem, które napotyka na swojej drodze. Bez wątpienia można stwierdzić, że coaching systemowy stanowi fundament do budowania przewagi konkurencyjnej, dostarczając niezbędnych narzędzi i inspiracji, które prowadzą do osiągnięcia sukcesu.